Haderup Kraftvarmeværk

Formand: Henning Hansen
Tlf.:24277775
Mail: i_h_hansen@c.dk

Boligopvarmningspris i Haderup.

Nedenstående gælder for et ”standard hus” (130 m2) tilsluttet Haderup Kraftvarmeværk.

Årlige opvarmnings pris, andrager ca. 9.400 kr.

På landsplan er gennemsnits fjernvarmeprisen 12.700,-, og Haderup er således blandt landets allerbilligste.

Pris pr. 01.07.2017.

For yderligere information om tariffer m.m se: vtv-vildbjerg.dk (Haderup kraftvarmeværk).